IK+ logo Play what you want to play :)  
C64 to Atari 8-bit Conversion Project
About Project Downloads Tips / Links Other platforms Contact us

C-64 Tips

The asterisk key '*' changes the sun's reflection in the water. Press D+E+M+O to change the colour of the water and the sky. If you're knocked down - pause the game (SHIFT/LOCK) and restart it again (any key) and you'll be standing up. The keys 1 to 5 changes the game speed from fastest to slowest.
Po wciśnięciu klawisza "*" zmienia się odbicie słońca w wodzie. Wciśnięcie klawiszy D+E+M+O zmienia kolory wody i nieba. Po nokaucie zatrzymaj grę (SHIFT/LOCK) i zacznij od nowa (dowolnym klawiszem). Klawisze 1-5 zmieniają szybkość gry.


Amiga / Atari ST Tips

Codes to type in while playing:

FREZ - freeze the game
PAC - Pacman moves across screen
FISH - makes a fish leap out of water
BIRD - bird flies across screen
PERI - periscope rises out of water

Other words that cause effects are:
ANBK ANGL EDHK FOOK GLZP
GPZP SHAH SIMR STEW SUNL TOTO

Typing FUCK and CUNT results in an interesting message.

Komendy wpisywane z klawiatury (w czasie gry):

FREZ - zatrzymuje grę
PAC - wzdłuż ekranu przechadza się Pacman (?)
FISH - ryba wyskakuje z wody
BIRD - po ekranie fruwa ptak...
PERI - z wody wynurza się peryskop (ciekawe...)

Inne komendy:
ANBK ANGL EDHK FOOK GLZP
GPZP SHAH SIMR STEW SUNL TOTO

Wpisanie FUCK i CUNT daje ciekawy rezultat.


(CheatSearch.com)


Bonus site (hosted by uce.pl)


Tribute to SID :)
Little flash page about C64 music. SID player for PC, Mac, Atari ST and Amiga download avaliable.
Mała flashowa stronka poświęcona muzyce z C64. Do ściągnięcia playery dla PC, Maca, ST i Amigi.
http://uce.pl/sidAtari XL/XE games links

Play it again / Zagraj w to jeszcze raz
Lech Zaciura great Atari games site. The very best titles avaliable for download with very detailed information. There you can also read info about the original International Karate released for Atari XL/XE (Polish).
Świetna stronka Lecha Zaciury. Same hity, wszystkie skrupulatnie opisane, z podglądem, tipsami i plikami do ściągnięcia. Na stronie znajduje się również opis pełnej wersji International Karate na małe Atari.
http://www.idn.org.pl/users/lesz/legend/index.html


Atari Area
Big Atari site by Dely. Games for download, 8-bit scene and many more (Polish).
Duży serwis poświęcony komp. Atari, zwłaszcza XL/XE; ośmiobitowa scena, sporo gier. Prowadzi Dely.
http://atariarea.krap.pl


Atarka (presently dead)
Many Atari games for download. Site by Jacques (Polish).
Sporo hitów na małe Atari do ściągnięcia, prowadzi Jacques.
http://www.atarka.prv.pl


Atari Gaming Headquarters:
This site contains information about Atari and console games.
Strona zawiera opisy gier na komputery Atari, konsole i automaty.
http://www.atarihq.com


Atari Internet Magazine (presently dead)

Explore your Atari. Links, tips & tricks. By Monsoft (Polish).
Poznaj swoje Atari - dużo linków, trików, opisów technicznych. Stronę prowadzi Monsoft.
http://www.atari.cuprum.com.pl


Polish 8-bit Atari Scene Info
Everything you want to know about XL/XE scene (Polish). Admin: Vasco
Wszystko co chcesz wiedzieć o scenie małego Atari. Prowadzi Vasco.
http://www.atari8.info


<< back | forward >> <<< index.html
hosted by uce.pl